Een greep uit de tax shift-wet
Belastingen

De tax shift-wet (BS 30 december 2015, tweede editie) onder de loep genomen. Hieronder vindt u een selectie van de nieuwe fiscale bepalingen.

Roerende voorheffing

Het algemene tarief van de roerende voorheffing werd verhoogd van 25% naar 27%. Deze tariefverhoging vindt toepassing op roerende inkomsten toegekend of betaald vanaf 1 januari 2016.
De roerende voorheffing stijgt van 15% naar 17% voor dividenden die worden toegekend of betaalbaar gesteld  waarbij de aangelegde reserves, in het kader van de bijzondere of gewone liquidatiereserve, worden aangetast binnen 5 jaar vanaf de laatste dag van het belastbaar tijdperk waarvoor de (bijzondere) liquidatiereserve werd aangelegd. Na verloop van de periode van 5 jaar blijft het tarief van 5% van toepassing.
Wij wijzen er op dat dividenden toegekend aan een aandeelhouder van een kleine vennootschap (voor het belastbaar tijdperk van inbreng), met betrekking tot aandelen uitgegeven vanaf 1 juli 2013 voor een inbreng in geld, kunnen blijven genieten van het tarief van 20% respectievelijk 15% (de zogenaamde “VVPR-bis regeling”).

Belastingtarief in de personenbelasting

De tax shift-wet heeft eveneens gesleuteld aan de getrapte tarifering van de personenbelasting.
De tariefschijf van 30 % personenbelasting wordt geschrapt.  Dit zal echter in fases gebeuren. In eerste fase zal deze schijf gedeeltelijk overgeheveld worden naar het tarief van 25% (EUR 1.365, nog te indexeren) om finaal vanaf  aanslagjaar 2019 volledig te verdwijnen.
De 40 % tariefschijf zal naar de toekomst verhoogd worden.  Hierdoor wordt het gedeelte dat belast wordt aan 45% kleiner.

BTW karakter van esthetische ingrepen

De BTW-vrijstelling  in de medische sector werd gevoelig veranderd.
De bestaande BTW-vrijstelling voorzien voor “artsen, tandartsen en kinesitherapeuten” blijft bestaan, maar met betrekking tot “artsen” werd een uitzondering ingevoerd voor diensten met een esthetisch karakter (onder bepaalde technische voorschriften).
Reconstructieve ingrepen als gevolg van een letsel, ziekte of aangeboren afwijking zouden hier niet onder vallen. Wat nu diensten zijn met een zuiver esthetisch / cosmetisch karakter wordt overgelaten aan het oordeel van de arts.
Wij zijn steeds bereid meer informatie aangaande de uitzonderingen voor afwijkende statuten of de concrete draagwijdte van de maatregel (bv. in de verschillende fases van een behandeling) te verstrekken.

Speculatiebelasting

Meerwaarden gerealiseerd door natuurlijke personen bij de “snelle” verkoop van aandelen, opties, warrants en aandelencertificaten verworven vanaf 1 januari 2016 zijn belastbaar. Voor vennootschappen bestaat al langer een regeling dat meerwaarden op aandelen, bij verkoop binnen 12 maanden na aankoop, belastbaar zijn.
De belangrijkste kerngegevens van de nieuwe speculatiebelasting voor natuurlijke personen zijn:

  • Het belastingtarief bedraagt 33%.
  • Mogelijk wordt het toepassingsgebied nog verder uitgebreid.
  • De meerwaarde is enkel belastbaar indien deze binnen 6 maanden na aankoop wordt gerealiseerd. Hierbij zullen de meest recent verworven aandelen geacht worden het eerst te zijn verkocht.
  • Ondanks de belastbaarheid van de meerwaarden in het kader van deze regelgeving werd niet voorzien in de aftrekbaarheid van minderwaarden.
  • De belasting zal in beginsel via een bronheffing worden afgedragen (via een Belgische financiële instelling). Als dat niet is gebeurd, heeft u aangifteplicht (via de gewone aangifte personenbelasting). De aangifte wordt dus uitgebreider.

120% aftrek alarmcentrales en bewakingsfirma’s

Vennootschappen die van de 120% aftrek wilden genieten voor kosten gemaakt inzake aansluiting op alarmcentrales of een beroep op diensten van bewakingsfirma’s dienden tot voor kort aan de dubbele KMO-definitie te voldoen. Enerzijds diende de aandelen voor meer dan de helft toe te behoren aan een of meerdere natuurlijke personen met meerderheid van stemrecht, anderzijds diende de onderneming een kleine vennootschap te zijn onder de criteria van artikel 15 van het wetboek vennootschappen (voor het jaar waarin de kosten werden gemaakt).
De dubbele KMO-definitie werd door de tax shift-wet afgeschaft. Er dient vanaf 1 januari 2016 nog alleen te zijn voldaan aan de criteria van artikel 15 van het wetboek vennootschappen om als kleine onderneming te worden aanzien. Investeringen vanaf 1 januari 2016 kunnen dus genieten van deze meer soepele voorwaarden die het toepassingsgebied van deze maatregel aanzienlijk kan uitbreiden.

1000+
Bedrijven geholpen
10+
Experts in dienst
40j
Ervaring
400+
Projecten

Ervaring

Gewaardeerde competentie

Van kleine en middelgrote ondernemingen tot beursgenoteerde multinationals, van zelfstandigen en vrije beroepen tot organen van de Europese Unie… Van den Berghen Accountants & Fiscale Juristen wordt al ruim 40 jaar gewaardeerd door een grote verscheidenheid aan cliënten in de meest uiteenlopende sectoren.

Contacteer ons vandaag voor een kennismakend gesprek

Cookie voorkeuren
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
Deze website gebruikt cookies om bezoeker statistieken te meten via Google Analytics. We vragen u eenmalig hiervoor toestemming te geven. Meer over ons cookiebeleid.
Functionele cookies (altijd)
Deze cookies zijn nodig voor de basisfunctionaliteit van de website.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.