De aftrekbaarheid van relatiegeschenken
Belastingen

Relatiegeschenken zijn voorwerpen van een geringe waarde die (bv. met Nieuwjaar, een jubileum, opening nieuwe zaak) kunnen worden aangeboden aan klanten of zakenrelaties.

De bedoeling is hier niet in de eerste plaats om nieuwe klanten te lokken maar om reeds bestaande relaties te onderhouden. Doorgaans is een relatiegeschenk eerder een luxeartikel (bv een boek, wijn, lederwaren).

Directe belastingen

Als principe geldt dat relatiegeschenken voor 50% aftrekbaar zijn voor zover het om geschenken van een beperkte waarde gaat.

Waarde < 125 euro
Dan is er geen enkel probleem, wie de genieter ook is. De aankoopprijzen van de geschenken zijn voor 50% aftrekbaar.

Waarde > 125 euro
Als de begunstigde een handelaar, industrieel, landbouwer of vrije beroeper is , dan dient u een fiche 281.50 (nl. “voordeel van alle aard”) op te maken op naam van de begunstigde. Het geschenk is voor u dan wel 100% aftrekbaar maar zal in hoofde van de genieter een belastbaar voordeel zijn wat het geschenk toch heel wat minder aangenaam maakt. Maakt u geen fiche op, dan is het geschenk niet aftrekbaar.

Ook als u een vennootschap onderworpen aan de vennootschapsbelasting bent dient u een fiche 281.50 op te maken. Maakt u geen fiche op, dan blijft de uitgave voor de geschenken wel volledig aftrekbaar, maar op de waarde van het gegeven voordeel wordt een bijzondere aanslag geheven van 309%, de zogenaamde belasting op geheime commissielonen. Deze bijzondere taks mag u wel als beroepskost aftrekken.

BTW

De BTW die u betaalt bij de aankoop van uw relatiegeschenken kan u in aftrek brengen wanneer het geschenk “van geringe waarde” is.
Dit wil zeggen dat de waarde per stuk minder dan 50 euro (exclusief BTW) bedraagt en de aftrek niet door andere bepalingen is uitgesloten. Kost uw geschenk 50 euro of meer, dan kan u de BTW niet meer in aftrek brengen (maar  is dan een beroepskost in de directe belastingen).
Wij brengen hier graag in herinnering dat de BTW op rookwaren of sterke drank nooit in aftrek kunnen worden genomen in uw BTW-aangifte.

Volgens een recente circulaire van de administratie (Circ. 2017/C/32 dd. 29/05/2017) zou de aftrek van deze BTW nog slechts eenmaal per kalenderjaar worden toegestaan per handelsrelatie. De vraag kan worden gesteld of dit niet neerkomt op het ongeoorloofd toevoegen van een voorwaarde waarover in de wet met geen woord wordt gerept.

1000+
Bedrijven geholpen
10+
Experts in dienst
40j
Ervaring
400+
Projecten

Ervaring

Gewaardeerde competentie

Van kleine en middelgrote ondernemingen tot beursgenoteerde multinationals, van zelfstandigen en vrije beroepen tot organen van de Europese Unie… Van den Berghen Accountants & Fiscale Juristen wordt al ruim 40 jaar gewaardeerd door een grote verscheidenheid aan cliënten in de meest uiteenlopende sectoren.

Contacteer ons vandaag voor een kennismakend gesprek

Cookie voorkeuren
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
Deze website gebruikt cookies om bezoeker statistieken te meten via Google Analytics. We vragen u eenmalig hiervoor toestemming te geven. Meer over ons cookiebeleid.
Functionele cookies (altijd)
Deze cookies zijn nodig voor de basisfunctionaliteit van de website.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.